0 0

BON DE COMANDĂ

rezervare servicii turistice

Nr. _______________ din data de _______________

 

 

Turist / reprezentantul turistului:

TITULAR (beneficiar servicii):

Telefon:

E-mail:

 

Număr de persoane înscrise: _____ pax

 

TURIŞTI PARTICIPANŢI * Data naşterii:

___________________ * _______

___________________ * _______

 

Destinaţia:

Perioada:

 

Tipul serviciului:

 • Sejur turistic:
 • Circuit turistic:
 • Alt tip de pachet turistic:

Numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului:

 • Nu există un număr minim de persoane
 • _____ persoane, iar termenul limita de informare, în caz de anulare, este:

Servicii:

 • Unitate de cazare:
 • Categorie: _____ *
 • Tipul camerei:
 • Număr de nopţi:
 • Check-in:
 • Check-out:
 • Servicii de masă:
 • Servicii de transport:
 • Alte servicii incluse:

Asigurare medicală:

Asigurare storno:

 

PREŢ TOTAL:

 • Avans:
 • Rest de plată:
 • Data scadentă:

Bon de comandă:

În cazul neconfirmării serviciilor: cazare, transport etc., agenţia va oferi turistului o variantă alternativă sau va returna integral avansul achitat.

 • STATUS: _____________ 
 1. Pentru procesarea bonului de comandă, Agenţia poate solicita un avans de minim 30 % şi până la 80 % din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.
 2. Data limită pentru plata integrală este: _________________ .
 3. Bonul de comandă capătă valoare contractuală de la data semnării şi până la data confirmării serviciilor solicitate, termenul de confirmare fiind de 60 zile calendaristice.
 4. În cazul în care această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.
 5. Pachetul de servicii este vândut de către Travelio Romania în calitate de agenţie intermediară autorizată, în contul agenţiei organizatoare __________________________ . Aceasta din urmă este responsabilă de derularea operativă a programelor şi serviciilor turistice, cu respectarea în totalitate a serviciilor prevăzute în programul sau comanda turistului. În calitatea sa de agenţie intermediară, Travelio Romania este obligată să informeze corect turiştii asupra serviciilor asigurate în program şi condiţiilor de participare. La solicitarea turiştilor, Travelio Romania poate să ofere informaţii detaliate cu privire la agenţia organizatoare. 
 6. Prin semnarea prezentului bon de comandă sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la Condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agenţiei de turism.
 7. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
 8. Bonul de comandă va fi interpretat conform legilor din România.

 

Agenţia,                                                                                                            

TRAVELIO ROMANIA                                                                                          


Reprezentant: _________________________                                

Funcţia: ________________________________

Semnătura / Ştampila

 

 

Turist / Reprezentantul turistului

Nume şi prenume: _____________________

 

„Prin semnarea prezentului document, confirm că am citit, am fost informat/ă corect, complet, precis, am luat la cunoștință Termenii şi Condiţiile generale cu privire la serviciile contractate, înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, ale persoanelor pe care le reprezint în prezentul contract cât și protecția datelor personale ale minorului / minorilor (dacă este cazul), respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune plângere.

 

Îmi exprim acordul, consimt la prelucrarea datelor cu caracter personal, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice, constând în: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere (transferul către partenerii care asigură executarea serviciilor turistice), diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

 

Îmi  exprim acordul, consimt în mod expres și la transmiterea datelor cu caracter personal către touroperatorii parteneri, companiile aeriene, hotelieri şi alţi furnizorii de servicii turistice din țările din UE/SEE şi ţările terţe de destinaţie (cele din afara UE), colaboratori direcţi / indirecţi ai Travelio Romania.”

 

Semnătura:

 

 

Persoană juridică: ______________________

Reprezentant: __________________________

 

Semnătura / Ştampila


Newsletter

Primesti prin email informari cu privire la oferte speciale, concursuri si gratuitati oferite de Travelio Romania

Plătești online și în siguranță

Curs valutar 2019-01-17

MonedaValoareVariatie
EUR (EUR) 4.6830 0.0008
USD (Dolar SUA) 4.1063 0.0090
HUNEDOARA WEATHER
Doresc sa mă contactati pentru:
Bon de comandă

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scop de e-mail marketing - Termeni și Condiții generale