0 0

CONDIŢII GENERALE DE CĂLĂTORIE

 

 

A.  Accesul / vizitarea / utilizarea  www.travelioromania.ro se supune condiţiilor din articolele afişate pe website în secţiunea "Termeni şi Condiţii generale" şi prezentului articol cu privire la "Condiţii generale de călătorie", implică acceptul dumneavoastră explicit şi reprezintă acordul dintre părţi.

 

B.  În calitate de deţinător / administrator / autor, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând prezentele condiţii şi / sau conţinutul website-ului şi al oricăror altor informaţii puse la dispoziţia consumatorilor, fără o notificare prealabilă.

 

C.  Travelio Group Romania S.R.L. acționează și în calitate de partener autorizat al unor terți (transportatori, companii aeriene, alți furnizori de servicii și produse turistice), fapt care atrage aplicarea tuturor termenilor și condițiilor respectivului terț, precum și răspunderea legală a acestora cu privire la desfășurarea serviciului / produsului turistic contractat prin intermediul agențiilor de turism Travelio Romania. Dumneavoastră aveți în orice moment posibilitatea de a solicita informații cu privire la furnizorul / prestatorul serviciilor / produselor turistice contractate.

 

D.  Prezenta secţiune se adresează tuturor consumatorilor care accesează / vizitează / utilizează website-ul nostru.

 

E.  Prezentele condiţii se aplică tuturor consumatorilor care accesează / vizitează / utilizează website-ul nostru.

 

 

CAPITOLUL 1. Obligaţii generale şi atragerea răspunderii

 

1.1. Prezentele obligaţii atrag răspunderea pasagerilor şi se aplică în cazul serviciilor de transport achiziţionate prin intermediul Travelio Group Romania S.R.L., de tipul:

 • călătorii individuale cu autocarul sau avionul, pe linii interne şi internaţionale;
 • călătorii individuale cu trenul, pe linii interne şi internaţionale;
 • călătorii cu autocarul sau avionul, în scopul consumării unui pachet turistic, ca parte integrantă din "Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice", pe linii interne şi internaţionale.

1.2. În cazul emiterii de către Travelio Group Romania a unui bilet de călătorie cu autocarul sau a unui pachet turistic, în calitate de partener autorizat al unui alt transportator / furnizor de servicii şi produse turistice, vor fi aplicate condiţiile de călătorie stabilite de către respectivul transportator / furnizor de servicii şi produse turistice.

 

1.3. În cazul emiterii de către Travelio Group Romania a unui bilet de călătorie cu trenul sau avionul, în calitate de partener autorizat, vor fi aplicate condiţiile specifice de călătorie ale fiecărei companii feroviare / aeriene în parte, care pot fi consultate prin mijloacele de comunicare agreate de către fiecare companie în parte.

 

1.4. Pasagerii se obligă să respecte “Condiţiile Generale de călătorie” şi prevederile în vigoare ale Legii Transporturilor din România şi a celorlalte state prin care pasagerul călătoreşte.

 

1.5. Pasagerii sunt obligaţi să se informeze personal, solicitând autorităţilor vamale sau altor instituţii legale, informaţiile cu privire la documentele necesare ori cu privire la conţinutul bagajelor.

 

1.6. Pasagerii se obligă să respecte prevederile ţărilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare / ieşire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale.

 

1.7. Atât transportatorul / organizatorul / furnizorul cât şi Travelio Group Romania, în calitate de emitent autorizat al serviciilor de care pasagerul beneficiază,  nu îşi asumă răspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa documentelor de intrare / ieşire sau de nerespectarea prevederilor legale privitoare la călătorie.

 

 

CAPITOLUL 2. Drepturile pasagerilor care utilizează serviciile de transport cu autocarul, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 181 / 2011

 

2.1. Dreptul la informare

2.1.1. Toți pasagerii au dreptul să fie informați în mod adecvat pe parcursul întregii călătorii. Aceast aspect include dreptul la informare cu privire la drepturile pasagerilor și anunțarea detaliilor de contact necesare ale diverselor organisme naționale.

2.1.2. Persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă trebuie să li se ofere toate informațiile generale relevante și condițiile de călătorie în formă accesibilă (tipărire cu caractere mari, limbaj simplu, scriere Braille sau benzi audio).

2.1.3. În caz de anulare sau întârziere a unei curse pe distanțe lungi, transportatorul va anunța pasagerii cât mai repede posibil, dar cel mai târziu la 30 de minute după ora de plecare programată în privința situației. De îndată ce aceste informații sunt disponibile, pasagerilor li se va comunica ora de plecare așteptată.

2.1.4. În cazul în care pasagerii pierd o cursă de conexiune la un serviciu de transport, transportatorul trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a-i informa despre cursele de conexiune alternative. În măsura posibilului, transportatorul transmite aceste informații și pe cale electronică, în cazul în care călătorul a solicitat acest lucru și a oferit transportatorului datele de contact necesare.

 

2.2. Dreptul la condiții contractuale de transport nediscriminatorii

2.2.1. Nici un pasager nu trebuie să fie discriminat în mod direct sau indirect, pe motive de naționalitate sau din cauza locului în care compania de transport sau vânzătorii de bilete sunt stabiliți în Uniunea Europeană.

În călătoriile pe distanțe lungi, transportatorul / agentul autorizat va emite către fiecare pasager biletul de călătorie, tipărit pe suport de hârtie sau în format electronic, cu excepția cazului în care există alte documente care dau dreptul la transport.

 

2.3. Dreptul la compensație și asistență în caz de accidente

2.3.1. În cazul serviciilor de transport pe distanţe lungi, pasagerii au dreptul la despăgubiri în caz de vătămare corporală sau de deces, precum și în cazul pierderii sau deteriorării bagajelor care rezultă din utilizarea autocarului sau dintr-un accident suferit de autocar. Condițiile și cuantumul compensației se supun legislației naționale aplicabile. Regulamentul european stabilește numai anumite sume minime, compensațiile nefiind automate. Acestea trebuie puse în aplicare în fața instanțelor naționale, dacă este necesar. Transportatorul este obligat să asigure asistență rezonabilă și adecvată, în urma unui accident pe o cursă pe distanță lungă, în ceea ce privește nevoile practice imediate ale pasagerilor (cazare, hrană, îmbrăcăminte, transport și acordarea primului ajutor).

 

2.4. Dreptul de a continua călătoria sau de a fi redirecționați către destinația finală și de a se rambursa costul călătoriei în cazul anulării sau a unei întârzieri prelungite

2.4.1. În cazul suprarezervării sau dacă transportatorul trebuie să presupună în mod rezonabil că plecarea unui autocar este anulată sau întârziată cu peste 120 de minute, pasagerii curselor pe distanțe  lungi au dreptul să aleagă între continuarea călătoriei cu redirecționare până la destinația finală, fără costuri suplimentare, în cel mai scurt timp posibil și în condiții similare, sau rambursarea prețului integral al biletului și, dacă este cazul, oferirea în cel mai scurt timp posibil a unei curse gratuite până la locul de plecare stabilit în contractul de transport.
2.4.2. Dacă transportatorul nu furnizează călătorilor aflați în situația menționată alegerea între rambursarea prețului biletului de călătorie și continuarea călătoriei cu redirecționare, atunci aceștia au dreptul la o compensație egală cu 50% din costul biletului. Această cerere de despăgubire și orice restituire a costului călătoriei nu exclud dreptul pasagerilor de a se adresa Instanțelor naționale, în conformitate cu legislația națională, pentru a solicita despăgubiri pentru orice dezavantaje pe care le-au suferit din cauza anulării sau întârzierii serviciilor regulate.
2.4.3. Dacă autocarul devine inoperabil în timpul călătoriei, transportatorul va trimite un alt autocar la locul celui inoperabil, pentru a transporta pasagerii către destinație, către un punct de așteptare adecvat sau către un terminal de unde să-și poată continua călătoria.

 

2.5. Dreptul la asistență în timpul anulării sau plecării întârziate

2.5.1. În călătoriile cu un serviciu de transport la distanță, cu o durată mai mare de trei ore, pasagerii au dreptul la asistență adecvată, în cazul în care cursa este anulată sau plecarea de la un terminal este întârziată cu peste 90 de minute. Aceast aspect include gustări, mese și băuturi răcoritoare, precum și cazare, dacă este necesar. Transportatorul poate limita costul total al cazării per pasager la 80 € pe noapte și la maximum două nopți. Acesta nu are obligația de a accepta cheltuielile de cazare dacă anularea sau întârzierea este cauzată de condiții meteorologice nefavorabile sau de catastrofe naturale grave, de traficul restricţionat ca urmare a unor evenimente rutiere sau de orice alţi factori externi care nu i se pot imputa.

 

2.6. Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă

2.6.1. În cazul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă se aplică drepturile generale ale pasagerilor pentru transportul cu autocarul, precum și următoarele drepturi, astfel încât să poată utiliza aceleași servicii de călătorie accesibile celorlalţi cetăţeni:

 • Solicitarea unor servicii de acces fără costuri suplimentare de către persoane cu handicap și persoane cu mobilitate redusă
  • transportatorii, agențiile sau operatorii de turism nu pot percepe taxe suplimentare pentru rezervări și bilete pentru persoanele cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă;
  • este interzis refuzul de a rezerva sau de a emite bilete de călătorie ori de a înlătura o persoană de la bordul unui vehicul din cauza handicapului sau a mobilității reduse (în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța călătorilor sau cu cerințele de sănătate și siguranță stabilite de autoritățile competente, sunt permise excepții numai în cazul în care transportul unei persoane cu handicap sau al unei persoane cu mobilitate redusă nu ar fi posibil sau dacă nu este posibil transportul din cauza modelului vehiculul sau a infrastructurii de transport al persoanei cu handicap / mobilitate redusă într-un mod sigur și fezabil din punct de vedere operațional);
  • în cazul în care un transportator, o agenție sau un operator de turism al unei curse pe distanțe lungi, refuză să facă o rezervare, să emită un bilet de călătorie sau să ia la bord un pasager din motivele menționate mai sus, acesta trebuie să notifice imediat pasagerul (și în scris la cererea acestuia) cu privire la motivele acestei decizii;
  • în eventualitatea posibilităţii de a se remedia motivele pentru care pasagerului i-a fost refuzată rezervarea sau accesul în autocar (exemplu: permiterea prezenței unei persoane care să-i ofere ajutorul necesar), pasagerul are dreptul de a solicita ca persoana însoțitoare să poată călători gratuit;
  • dacă unei persoane cu handicap / mobilitate redusă, care are un bilet de călătorie sau o rezervare și care a informat corespunzător transportatorul în privința nevoilor sale speciale de asistență, i se refuză transportul pe cursele pe distanțe lungi, atunci persoana poate alege între rambursarea costului biletului și (cu condiția   ca serviciile corespunzătoare să fie disponibile) continuarea călătoriei;
  • transportatorii și operatorii de terminale au obligaţia de a oferi condiții de acces nediscriminatorii pentru transportul persoanelor cu handicap / mobilitate redusă.
 • Dreptul la asistență specială
  • în cursele pe distanțe lungi, transportatorii și operatorii de terminale, în domeniile lor de competență, au obligaţia de a oferi asistență persoanelor cu handicap / mobilitate limitată;
  • persoanele cu handicap / mobilitate redusă au obligaţia de a notifica transportatorul cu cel puțin 36 de ore în avans în privința nevoilor lor speciale de asistență și să se afle la ora stabilită înainte de plecare (cu maxim 60 de minute înainte) în locul desemnat din stația de autocar.
 • Dreptul la compensație pentru echipament de mobilitate pierdut sau deteriorat
  • în cazul în care, din vina transportatorului sau a operatorului de terminal, are loc pierderea sau deteriorarea echipamentelor de mobilitate (scaun cu rotile sau dispozitiv de asistență de alt tip), trebuie să se ofere o compensație, care corespunde valorii de înlocuire a echipamentului în cauză sau costurilor de reparație;
  • dacă este necesar, trebuie să se depună toate eforturile pentru a procura un înlocuitor temporar pentru echipamentele de mobilitate pierdute sau deteriorate.

 

CAPITOLUL 3. Drepturile pasagerilor care utilizează serviciile de transport feroviar, în conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1371 / 2007

 

3.1. Cu ocazia achiziţionării unui bilet de tren, este interzisă cererea de a plăti un preţ mai mare, motivând o anumită naţionalitate sau locul din care achiziţionaţi biletul, cu excepţia cazurilor în care Travelio Group Romania aplică o a anumită taxă pentru serviciile prestate.

 

3.2. Drepturile pasagerilor de tren se aplică în general în cazul tuturor călătoriilor și serviciilor feroviare din Uniunea Europeană. Fiecare stat membru decide dacă aceste drepturi sunt valabile şi în cazul transportului intern de călători (urban, suburban, regional etc.) sau al curselor internaţionale pentru care punctul de plecare sau de sosire se află în afara Uniunii Europene.

 

3.3. Anulări sau întârzieri

3.3.1. În cazul anulărilor sau întârzierilor, companiile feroviare au obligaţia de a vă informa asupra evoluţiei situaţiei.

Dacă se anunţă că veţi ajunge la destinaţia finală cu o întârziere de cel puţin o oră, aveţi următoarele drepturi:

 • de a vă anula călătoria şi de a solicita rambursarea imediată a preţului biletului (integral sau doar pentru segmentul de călătorie neefectuat);
 • dacă întârzierea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei, aţi putea să beneficiaţi inclusiv de transport gratuit înapoi la punctul de plecare sau să vă continuaţi călătoria cu prima ocazie, ori la o dată ulterioară aleasă de dumneavoastră (această soluţie poate presupune alte mijloace de transport, dacă trenul este blocat, iar serviciile respective au fost suspendate);
 • de a primi gustări şi băuturi răcoritoare (în funcţie de durata de aşteptare);
 • de a beneficia de cazare (în cazul în care trebuie să aşteptaţi peste noapte);

Dacă alegeţi să vă continuaţi călătoria în condiţiile date sau acceptaţi propunerea de a folosi alt mijloc de transport pentru a ajunge la destinaţie, aţi putea avea dreptul la despăgubiri după cum urmează:

 • 25% din preţul biletului pentru întârzieri între 1 şi 2 ore;
 • 50% din preţul biletului pentru întâzieri de peste 2 ore.

Nu aveţi dreptul la despăgubiri dacă aţi fost informat în legătură cu întârzierea înainte de a cumpăra biletul.

 

În situaţia în care consideraţi că nu v-au fost respectate drepturile, aveţi posibilitatea de a transmite o plângere companiei feroviare, aceasta fiind obligată să vă răspundă în termen de 30 de zile calendaristice, iar în cazul în care răspunsul primit nu este unul satisfăcător, vă rugăm să contactaţi organismul naţional competent din ţara dumneavoastră.

 

3.4. Bagaje înregistrate, pierdute sau deteriorate

3.4.1. Dacă bagajele dumneavoastră, înregistrate, au fost pierdute sau deteriorate pe parcursul călătoriei, aveţi dreptul la despăgubiri. Acest drept nu se aplică însă dacă bagajele erau împachetate necorespunzător, aveau o natură specială sau nu erau adecvate pentru transport.

Atenție: este responsabilitatea dumneavoastră de a vă proteja obiectele de valoare, documentele de orice tip și alte lucruri personale cu valoare însemnată. Aceste obiecte / documente vor fi păstrate de către dumneavoastră, în bagajul de mână și niciodată în bagajul de cală. În cazul în care intervine pierderea sau deteriorarea unui bagaj care conține și obiecte de valoare sau documente, transportatorul nu își va asuma răspunderea în privința despăgubirii pentru aceste valori sau cu privire la orice alte daune suferite de către dumneavoastră ca urmare a acestui incident.

3.4.2. Valoarea despăgubirilor se stabileşte astfel:

 • În cazul în care se poate dovedi valoarea conţinutului bagajului, puteţi primi despăgubiri în valoare de până la 1300 euro / bagaj înregistrat;
 • în caz contrar, valoarea despăgubirii este de 330 euro / bagaj înregistrat;
 • în cazul producerii unui accident feroviar în urma căruia un călător a decedat sau a fost rănit, acesta / persoanele aflate în întreţinerea sa, are / au dreptul la despăgubiri de până la 1500 euro pentru bagajul de mână pierdut sau deteriorat, indiferent dacă acesta a fost înregistrat sau nu.

 

3.5. Rănire sau deces ca urmare a unui accident feroviar

3.5.1. În cazul în care, ca urmare a unui accident feroviar, un pasager este rănit sau intervine decesul, acesta / persoanele aflate în întreţinerea sa are / au dreptul la despăgubiri care să acopere nevoile imediate. Compania feroviară este obligată să achite o parte din sumă în termen de 15 zile de la producerea accidentului. În caz de deces, valoarea acestei prime plăţi este de minim 21 000 euro / persoană.

 

 

CAPITOLUL 4. Drepturile pasagerilor care utilizează serviciile de transport aerian

 

4.1. Pentru toate drepturile, obligaţiile şi condiţiile generale de călătorie, specifice transporului aerian, vă rugăm să transmiteţi o solicitare direct companiei aeriene în cauză, să consultaţi pagina web a acesteia sau să ne solicitaţi facilitarea acestor informaţii, la adresa de e-mail rezervari@travelioromania.roTermenul de răspuns va depinde de timpii de reacţie ai companiei aeriene căreia ne vom adresa, în cazul în care informaţiile solicitate nu ne sunt disponibile imediat.

 

 

CAPITOLUL 5. Condiţii generale cu privire la călătoria individuală, cu autocarul

 

5.1. Atragerea răspunderii pasagerilor

5.1.1. Cetăţeanul / pasagerul care rezervă un bilet de călătorie pentru un alt pasager, este direct responsabil faţă de cel în numele căruia acţionează şi faţă de Travelio Group Romania / transportator cu privire la acurateţea datelor transmise, a evenimentelor intervenite ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare şi a tuturor daunelor / pagubelor, de orice natură, produse de pasagerul reprezentat.

5.1.2. Dacă unul sau mai mulţi pasageri sunt reţinuţi şi debarcaţi la punctul de frontieră pentru motive determinate de formalităţile de trecere a frontierei, bagaje ilicite sau ilegale, iar timpul de rezolvare al problemelor depăşeşte 30 de minute, autocarul îşi va continua călătoria după consumarea celor 30 de minute, caz în care pasagerul nu va avea dreptul la restituirea contravalorii biletului de călătorie sau la reprogramarea pe altă cursă. Travelio Group Romania / transportatorul îşi rezervă dreptul de a vinde locurile rămase libere ca urmare a evenimentelor intervenite.

 

5.2. Rezervarea locului / biletul de călătorie / valabilitate

5.2.1. Travelio Group Romania / transportatorul nu garantează disponibilitatea locurilor libere pentru data dorită de pasager, indiferent că acesta doreşte achiziţionarea unui bilet de călătorie nou sau că il are deja achitat (şi doreşte stabilirea datei de călătorie) şi nu işi va asuma în niciun caz responsabilitatea pentru daunele suferite ca urmare a imposibilităţii efectuării călătoriei la data respectivă.

5.2.2. Rezervarea de loc se consideră efectuată şi garantată numai în momentul achitării parţiale sau integrale a costului călătoriei, în funcţie de condiţiile impuse de către transportator / Travelio Group Romania.

5.2.3. Travelio Group Romania / transportatorul nu va accepta / garanta cererile cu privire la atribuirea unui loc preferenţial în autocar, cu excepţia cazurilor în care există implementat un astfel de sistem de locuri preferenţiale, la tarif special (tarif majorat cu taxa de loc special).

5.2.4. Valabilitatea biletelor de călătorie dus-intors diferă de la transportator la transportator. Există transportatori care nu oferă reduceri de preţ în cazul în care se doreşte achitarea ambelor sensuri.

5.2.5. Atât în cazul biletelor de călătorie dus-intors cu dată fixă cât şi în cazul celor de tip OPEN, este obligatorie reconfirmarea, respectiv stabilirea datei de călătorie, de recomandat cu minim 7 zile înainte.

5.2.6. În funcţie de tipul de bilet, de intervalul de timp şi de transportator, orice modificare poate fi supusă unor taxe de serviciu / penalizare. Aceste modificări se pot efectua doar de către Travelio Group Romania, în calitate de emitent al rezervării / biletului de călătorie.

Rezervările / biletele de tip PROMO nu se pot modifica sau anula indiferent de momentul solicitării acestui lucru, penalizarea fiind de 100%.

5.2.7. Tichetele de rezervare / biletele de călătorie sunt nominale şi netransmisibile.

5.2.8. Tichetele de rezervare / biletele de călătorie, fără ştampilă, nu sunt valabile, cu excepţia cazurilor în care este specificat faptul că pot circula fără aceasta.

 

5.3. Pierderea tichetului de rezervare sau a biletului de călătorie / Anularea / Reprogramarea / Despăgubiri

5.3.1. Tichetele de rezervare / biletele de călătorie pierdute, furate sau grav deteriorate nu se vor înlocui, caz în care pasagerul îşi pierde dreptul la călătorie şi la despagubire de orice fel, inclusiv la restituirea sumei achitate, penalizarea fiind de 100%. Travelio Group Romania / transportatorul îşi rezervă dreptul de a vinde locurile rămase libere ca urmare pierderii / furtului / deteriorării tichetului / biletului.

5.3.2. Orice cerere de anulare / reprogramare / despăgubire se va depune în scris la sediul Travelio Group Romania sau la adresa de e-mail office@travelioromania.ro, nu mai târziu de minim 24 de ore înainte de ora de plecare înscrisă pe documentul de călătorie. In intervalul mai mic de 24 de ore, penalizarea va fi de 100%, considerându-se neprezentare la îmbarcare.

 

5.4.Bagajele

5.4.1. Orice transportator permite accesul în autocar cu un bagaj de mână de mici dimensiuni, care poate fi depozitat doar în spaţiul special dedicat, deasupra scaunului.

5.4.2. Orice transportator acceptă la cală transportul bagajelor cu o anumită greutate, de regulă, nu mai mare de 30 kg, iar excedentul de greutate se poate accepta doar în limita spaţiului disponibil, contra cost.

5.4.3. Responsabilitatea cu privire la conţinutul bagajelor / valoarea bunurilor din bagaje / furtul / supravegherea bagajelor de mână revine în totalitate pasagerului. În cazul achitării de către transportator a unor amenzi datorare conţinutului bagajelor, suma va fi rambursată imediat de către deţinător. În caz contrar, transportatorul are dreptul reţinerii tuturor bagajelor / bunurilor, până la lichidarea obligaţiei de plată, precum şi acţionarea în Instanţă pentru prejudiciile create. De asemenea, este strict responsabilitatea pasagerului de a-şi eticheta bagajele, atât cele de mână cât şi cele de cală, cu numele şi eventual, date de contact.

5.4.4. Responsabilitatea cu privire la furtul / deteriorarea / pierderea bagajelor, altele decât cele de mână, revine în totalitate transportatorului şi niciodată Travelio Group Romania, în calitatea sa de agent autorizat / revânzător al biletelor de călătorie pentru transportatorul în cauză.

5.4.5. Despăgubirea în cazul furtului / deteriorării / pierderii bagajelor, altele decât cele de mână, revine în totalitate transportatorului şi niciodată Travelio Group Romania, în calitatea sa de agent autorizat / revânzător al biletelor de călătorie pentru transportatorul în cauză. Cuantumul despăgubirii va fi stabilit de către transportator împreună cu pasagerul păgubit şi după caz, în funcţie de evenimentul intervenit, conform poliţei de asigurare deţinută de către transportator.

5.4.6. În toate cazurile de furt / deteriorare / pierdere, trebuie dovedită întâi culpa echipajului transportatorului, iar reclamaţia / cererea de despăgubire trebuie depusă imediat după sosirea la destinaţie, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data încheierii călătoriei. Cererile primite după acest termen vor atrage refuzul transportatorului cu privire la asumarea responsabilităţii. Acestea pot fi adresate Travelio Group Romania, la adresa de e-mail office@travelioromania.ro şi vor fi redirecţionate de către noi, transportatorului, fie pot fi adresate direct acestuia, la datele de contact primite de la echipajul autocarului.

 

5.5. Transportul animalelor

5.5.1. Majoritatea transportatorilor nu permit accesul în autocar a animalelor de companie.

Excepţie fac animalele care au calitatea de însoţitor pentru persoane nevăzătoare, aspect care trebuie dovedit şi supus legislaţiei în vigoare.

5.5.2. Tariful pentru transportul animalelor însoţitoare poate ajunge până la 100% din tariful pentru biletul unui adult, în funcţie de transportator.

5.5.3. În cazul în care se acceptă la transport şi animale care nu au calitatea de însoţitor al unui nevăzător, tariful poate ajunge până la 100% din tariful pentru biletul unui adult, în funcţie de transportator. Întotdeauna va fi necesară o cerere în acest sens şi se va aştepta răspunsul transportatorului. Pentru cererile de acest tip, Travelio Group Romania îşi rezervă dreptul de a aplica taxe de serviciu, independente de taxele aplicate de către transportator.

 

5.6. Acceptarea la transport a minorilor

5.6.1. Majoritatea transportatorilor nu acceptă la transport minorii sub 14 ani.

5.6.2. În situaţiile în care transportatorul acceptă minori la bordul autocarului, aceştia trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale.

5.6.3. Travelio Group Romania NU acceptă procesarea cererilor de servicii respectiv plata acestora de către minori. În acest caz, doar părinţii sau tutorii legali ai minorului pot efectua demersurile necesare pentru transport.

 

5.7. Întârzieri ale curselor / Anulări / Modificări

5.7.1. Toţi transportatorii îşi declină responsabilitatea cu privire la eventualele daune suferite de către pasageri, ca urmare a întârzierii curselor, din motive care nu li se pot imputa (timpii de aşteptare în trafic, în punctele de frontieră etc.).

5.7.2. Toţi transportatorii au dreptul de a anula / repograma în orice moment o cursă, în cazul unor ameninţări cu privire la siguranţa desfăşurării transportului (calamităţi naturale, ameninţarea unui atac terorist / război / conflicte aramate, greve, blocade, orice alte circumstanţe care reprezintă un impediment în desfăşurarea călătoriei), declinându-şi responsabilitatea cu privire la eventualele daune suferite de către pasageri.

5.7.3. Toţi transportatorii au dreptul de a modfica rutele, tarifele, orarele de circulaţie, cu notificarea prealabilă a pasagerilor care sunt deja înscrişi pentru respectivele curse.

 

5.8. Obligaţiile pasagerilor

5.8.1. Pasagerii au obligaţia de a se prezenta în punctele de îmbarcare cu minim 30 de minute înainte de ora înscrisă pe documentele de călătorie.

5.8.2. Este obligaţia pasagerului de a transmite către Travelio Group Romania informaţiile / pretenţiile de acordare a unor reduceri la transport, în momentul efectuării rezervării. Orice solicitare ulterioară nu va fi luată în considerare.

5.8.3. Este interzisă folosirea aparatelor audio personale sau a altor instrumente, care pot deranja, prin volumul lor, pasagerii din autocar.

5.8.4. Sunt strict interzise: deteriorarea sau murdărirea autocarului, fumatul, consumul de băuturi alcoolice pe durata călătoriei, precum şi prezentarea la îmbarcare în stare de ebrietate (în ambele situaţii, echipajul autocarului are dreptul de a refuza îmbarcarea sau de a interzice continuarea călătoriei, cu pierderea în totalitatea a sumei achitate, pentru segmentul de bilet în cauză), orice tip de limbaj şi comportament care obstrucţionează desfăşurarea în cele mai bune condiţii a călătoriei sau a activităţii echipajului. În timpul traversării cu ferry-boat-ul, accesul pasagerilor la autocar este restricţionat, ca atare este responsabilitatea acestora de a-şi lua asupra lor lucrurile de care au nevoie.

5.8.5. În timpul pauzelor de pe traseu, pasagerii au obligaţia de a se întoarce la autocar în timpul acordat pauzei.  Transportatorul nu îşi va asuma nicio răspundere faţă de pasagerii care nu au respectat indicaţiile şi au rămas în staţie, în urma plecării autocarului.

 

5.9. Asigurarea pe durata transportului

5.9.1. Toţi transportatorii asigură pasagerii pentru vătămările corporale rezultate din deplasarea vehiculului şi a prezenţei acestora în vehicul.

5.9.2. Asigurarea nu validează în cazul vatamărilor coroprale generate din vina pasagerului sau a bagajelor transportate.

 

 

CAPITOLUL 6. Dispoziţii finale

6.1. Prezenta secţiune precum şi toate materialele şi informaţiile puse la dispoziţia dumneavoastră sunt proprietatea Travelio Group Romania sau a partenerilor noştri şi sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă şi / sau drepturi de proprietate intelectuală.

 

6.2. Travelio Group Romania vă stă la dispoziţie pentru orice întrebare sau nelămurire legată de prezentul articol. În acest sens, vă încurajăm să ne contactaţi în scris, la adresa de e-mail: office@travelioromania.ro.

 

6.3. În cazul intervenirii unui litigiu, sub incidenţa legislaţiei române, se va incerca soluţionarea pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii reclamaţiei către Travelio Group Romania.

 

 • Reclamaţia se depune obligatoriu în formă scrisă:
  • prin scrisoare cu confirmare de primire, la adresa de corespondenţă: Travelio Group Romania S.R.L., Agenţia Cluj-Napoca: Calea Mănăştur nr. 48, ap. UI 1, parter, 400372, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, utilizând şi suportând costurile pentru serviciile Poştei Române sau de curierat rapid (termenul de soluţionare se va calcula începând cu data primirii scrisorii de către Travelio Group Romania);
  • la adresa de e-mail: office@travelioromania.ro; în momentul recepţionării e-mailului dumneavoastră, vă vom transmite un mesaj de tip „Reply”,  pentru confirmare de luare la cunoştinţă a reclamaţiei (termenul de soluţionare se va calcula începând cu data recepţionării e-mailului de către Travelio Group Romania).
 • Rezoluţia reclamaţiei va fi înaintată către dumneavoastră, pe cale scrisă, pe costul nostru, prin una dintre cele două opţiuni menţionate la Cap. 6 (6.3).

6.4. În imposibilitatea rezolvării litigiului pe cale amiabilă, acesta se va considera, după caz, ca fiind de competenţa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului sau a Instanţelor Judecătoreşti, din aceeaşi structură administrativă cu sediul social al Travelio Group Romania S.R.L.

 

 

Data actualizării: 15.05.2018


Newsletter

Primesti prin email informari cu privire la oferte speciale, concursuri si gratuitati oferite de Travelio Romania

Plătești online și în siguranță

Curs valutar 2019-01-17

MonedaValoareVariatie
EUR (EUR) 4.6830 0.0008
USD (Dolar SUA) 4.1063 0.0090
HUNEDOARA WEATHER
Doresc sa mă contactati pentru:
Condiţii generale de călătorie

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scop de e-mail marketing - Termeni și Condiții generale